Smarta Tips

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smarta tips inför högskoleprovet www.provtips.com
Hem    Förberedelser    Praktisk info    DTK    NOG    XYZ    KVA    LÄS    ELF    ORD    MEK    Provdagen    Kontakt

ELF – Läsförståelse av engelska texter

ELF prövar din förmåga att läsa och förstå engelsk text. Du ska besvara 20 frågor och har ungefär två minuter på varje uppgift. ELF (engelsk läsförståelse) påminner i mycket om delprovet LÄS, men är mera varierat vad beträffar textlängd och uppgiftsformat. Det består av åtta till tio engelska texter av skiftande längd, varav de flesta följs av en eller flera uppgifter som ställer frågor om innehållet. Sist i provet ligger en längre text med luckor där ord, ett eller flera, har utelämnats. Här gäller det att bland de svarsförslag som anges vid varje lucka välja det som bäst passar in i sammanhanget.

För att göra bra ifrån dig på ELF måste du naturligtvis ha en god engelska. Öva dig genom att läsa engelska facktidningar (såsom Times, Newsweek, the Economist eller Science).

Öva engelska glosor och grammatik. De utgör skelettet och musklerna i det engelska språket. Om du tränat ord inför ORD-delen kommer du ha nytta av prefixen som du lärt dig där, eftersom samma ord går igen i engelskan.

 

Turordning

Börja med att lösa de sista uppgifterna, dvs lucktestet. På så sätt riskerar du inte att tappa de lite lättare poängen om du skulle fastna på de mer tidskrävande text-delarna. Gå därefter vidare till de långa textstyckena. Om du tar de korta löper du nämligen risken att missa alla 5-6 poängen på ett textstycke du inte hinner läsa!

 

Frågor och svarsalternativ

Frågorna på de längre textstyckena påminner i mångt och mycket om frågorna på LÄS-delen. Dela upp dem i Hitta och Fatta frågor (länk) och lös dem.

Frågorna på de kortare textstyckena är oftast Fattafrågor där du måste ha en god förståelse för textstycket för att lyckas.

Precis som på LÄS kan du utesluta alla politiskt inkorrekta alternativ.

Lucktestet är relativt svårt. Använd uteslutningsmetoden och försök att tänka rationellt. Det är alltid bara ett ord som verkligen passar. 

Ett stort good luck!