Smarta Tips

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smarta tips inför högskoleprovet www.provtips.com
Hem    Förberedelser    Praktisk info    DTK    NOG    XYZ    KVA    LÄS    ELF    ORD    MEK    Provdagen    Kontakt

KVA – Kvantitativa jämförelser

KVA är ett nytt delprov och består av 20 frågor, man har ungefär en minut på sig per uppgift. Delprovet KVA innehåller uppgifter med beskrivningar av två kvantiteter (I och II). I vissa fall ges tilläggsinformation som ska användas vid lösningen. Till varje uppgift finns fyra svarsförslag varav endast ett är rätt. Din uppgift är att jämföra de två kvantiteterna. Här följer ett exempel på en uppgift ur Högskoleverkets övningsprov:

x > 0 och x + y = 0
Kvantitet I: x
Kvantitet II: y

A I är större än II
B II är större än I
C I är lika med II
D informationen är otillräcklig

Grundläggande matematiska kunskaper krävs för att du ska kunna få ett bra resultat på KVA. Därför gäller det att du lär dig ungefär samma som krävs på delprovet NOG. Att förstå ekvationer är speciellt viktigt, men allomfattande matematiska kunskaper behövs för ett bra resultat.

Ett tips är att inte göra uträkningarna in i detalj utan bara göra det som krävs för att du ska kunna se vilket av alternativen är rätt.

Lycka till!

Mer tips senare.