Smarta Tips

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smarta tips inför högskoleprovet www.provtips.com
Hem    Förberedelser    Praktisk info    DTK    NOG    XYZ    KVA    LÄS    ELF    ORD    MEK    Provdagen    Kontakt

LÄS – Läsförståelse av svenska texter

LÄS prövar din förmåga att förstå innehållet i svenska texter. Det består av 20 frågor och man har ungefär två minuter på sig per fråga. Delprovet innehåller fem svenska originaltexter med fyra uppgifter till varje, dvs.totalt 20 uppgifter. Texterna, som var och en motsvarar cirka en A4-sida, speglar skiftande ämnesområden och är också varierade vad gäller stil och språk. Vissa uppgifter tar fasta på detaljer i texten, men de flesta prövar förståelsen av längre avsnitt eller av texten som helhet.

För att göra bra ifrån dej på LÄS är det bra att känna till lite om hur texterna och frågorna är uppbyggda. Mer om det kan du läsa under rubriken smarta tips (länk). I slutet av det här stycket presenterar jag även lösningstekniker (länk).

 

Smarta tips

Öva på att läsa

På LÄS kommer du att vara under tung tidspress. Att kunna läsa fort och förstå texten bra är A och O. Dessa är egenskaper du kan träna upp med rätt slags övning. Läs kontinuerligt, gärna en seriös dagstidning, såsom DN. Slå upp ord du inte kan så lär du dig både för LÄS och ORD.

 

Du behöver inte vara allmänbildad

Visst är det en fördel med allmänbildning på LÄS, men det är ingen nödvändighet. Det handlar inte om att du ska veta vad strålningsgenetik betyder utan att du förstår innebörden i en text. Det finns ingen som är bekant med alla ämnen i ett LÄS prov.

 

Uteslut svarsalternativ

Alla politiskt inkorrekta svarsalternativ är per definition fel. Ofta innehåller alternativen sanningar, men de svarar inte på frågan. Var noga med att läsa frågan ordentligt så att du själv vet precis vilket svar du letar efter. Det funkar alltid att använda uteslutningsmetoden. Läs alternativen och ta bort de mest befängda så att du slipper gå tillbaka till texten och leta efter alla olika svarsalternativ.

 

Frågorna: HITTA och FATTA

Frågorna kan krasst uppdelas i hittafrågor och förståfrågor. Hittafrågor handlar om rena fakta från texten och du kan hitta dem genom att lokalisera var i texten en viss fråga nämns. Fattafrågorna är till för att testa hur mycket du har förståtta av texten.

Ex. Hitta fråga:
Vilket år marscherade romarna in i Berlin? Poängen är att frågan har att göra med fakta och inte med förståelse

Ex. Fatta fråga:
Vilken rubrik passar bäst till texten? Du måste förstå texten väl för att kunna välja rätt rubrik.

Försök identifiera och lösa Hittafrågorna först om du tycker att LÄS-delen är svår eftersom det är Fattafrågorna som de flesta har problem med. Om du gjort markeringar av nyckelord bör du inte ha några problem med att hitta svaren på Hittafrågorna.

 

 

Lösningstekniker

  1. Titta snabbt över artiklarna och börja med den som verkar lättast så slipper du tappa tid på en svår text.

  2. Det är individuellt om man gillar att kasta ett getöga på frågorna innan man läser artikeln. Om du gör det kan du snabbare hitta svaren. Men om du hela tiden tänker på att hitta svaren på nån fråga du har läst innan kommer du att tappa i helhetsförståelse.

  3. Gör markeringar och anteckningar vid nyckelpassager så att du lättare hittar dem när du löser frågorna.

  4. Lös HITTA frågorna först.

  5. Bli inte stressad om någon skriver snabbare än dig. Behåll lugnet.

  6. Öva! Så slipper du bli vid din LÄSt.