Smarta Tips

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smarta tips inför högskoleprovet www.provtips.com
Hem    Förberedelser    Praktisk info    DTK    NOG    XYZ    KVA    LÄS    ELF    ORD    MEK    Provdagen    Kontakt

MEK – Meningskomplettering

MEK är ett nytt delprov som består av 20 frågor och som testar provskrivarens förmåga att kunna läsa ett textavsnitt och avgöra vilka ord som ska in i de 1-3 luckor som finns i texten. För varje lucka får man fyra svarsalternativ. Man har ungefär en minut på varje uppgift. Här är ett exempel från Högskoleverkets övningsprov inför det nya högskoleprovet:

Det finns teorier om att tvångstankar och tvångshandlingar ofta är relaterade till sådant som varit ____ mot människan tidigare under evolutionen. Från ett sådant perspektiv kan man dra slutsatsen att rädsla för att se ____ och icke-attraktiv ut har sin grund i skräcken för att bli utstött ur gruppen och därmed riskera att gå under.

A ett allvarligt hot – frånstötande
B förpliktigande – avdankad
C speciellt aggressivt – befläckad
D olycksaligt – utrangerad

Vad krävs för att svara rätt?

Ungefär samma sak krävs som på delprovet LÄS. På längre sikt är det bra att läsa mycket och lära sig nya ord. Ett stort ordförråd är naturligtvis en fördel. Därför kan det vara bra att läsa sidan ORD också.

Men för att lyckas på Meningskomplettering krävs även att man kan tänka logiskt och förstå vilket ord som ska in i luckan. Ibland kanske man känner till alla ord fast det krävs logiskt tänkande för att avgöra vilket ord som ska passa in.

Det finns olika tips som kan vara användbara. Du bör läsa uppgiften innan du tittar på svarsalternativen, annars riskerar du att kanske få en förutfattad mening om vilket ord som ska in i luckan. Sedan ska man alltid pröva att stoppa in ordet i luckan för att se om det passar.

Mer tips följer senare!