Smarta Tips

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smarta tips inför högskoleprovet www.provtips.com
Hem    Förberedelser    Praktisk info    DTK    NOG    XYZ    KVA    LÄS    ELF    ORD    MEK    Provdagen    Kontakt

NOG - Är informationen NOG för att lösa uppgiften?

NOG testar din förmåga att hantera matematiska och logiska problem. Delprovet innehåller 12 uppgifter och för var och en av dom har du ca 1,5 minuter på dig. Varje uppgift presenterar ett problem följt av två påståenden. Här gäller det att avgöra om den information som påståendena ger är tillräcklig för att problemet ska kunna lösas. Uppgifterna kräver förkunskaper i matematik motsvarande kurs A i gymnasieskolan. Uppgiftsformatet är fast, dvs. samtliga uppgifter innehåller samma uppsätttning om fem svarsförslag.

För att öka dina chanser att göra bra ifrån dej måste du börja med att bekanta dej med frågeformatet (länk). Sedan bör du damma av en gammal mattebok (alternativt inköpa en högskoleprovbok) och lära dej en del matematiska grundtermer och formler. Mer om detta hittar du under rubriken matematiska förkunskaper (länk). Slutligen kan det vara till hjälp att titta över en del smarta tips och lösningstekniker (länk) som jag presenterar i slutet av detta stycke. Vill dock betona att matematisk kunskap är imperativ på det här delprovet.

 

Bekanta dig med frågeformatet

Det vore ett stort misstag att komma till provet utan att veta precis hur uppgifterna på NOG är utformade, de ser nämligen alltid ut på samma sätt. Först föjer en kort information och en fråga. Detta följs av två påståenden. Du måste klura ut om varje påstående för sig räcker för att lösa frågan, om de endast tillsammans räcker för att lösa frågan eller om man inte ens kan lösa frågan genom att slå ihop informationen.

Här följer ett exempel:

Maria har en korg som innehåller frukt. Hur många frukter i korgen är inte äpplen eller päron?

(1)    Hälften av de totalt 26 frukterna i korgen är päron.

(2)   Det finns 3 äpplen färre än det finns päron.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

 

Matematiska förkunskaper

Ekvationer

Likhet som innehåller en eller flera obekanta som betecknas med bokstäver, främst x, y och z. Ordet ekvation kommer av ett latinskt ord som betyder lik (att likna något). Lejonparten av uppgifterna på NOG har sitt ursprung i ekvationer. Du måste göra dig ordentligt bekant med dem för att skriva ett toppresultat.

Ex på en ekvation:
2x+3=6        
2x=3

 

Ekvationsuttryck som ofta återkommer i NOG

Sammanslagningar
Det fanns 13 äpplen och päron tillsammans. (Ä + P = 13)
Kalle har 7 kr tillsammans med Petter. (K + P = 7)
Fredrik, Hendrik och Ulla har tillsammans 16 barn. (P + H + U = 16)

Fler/Färre
Det finns 34 fler lejon än tigrar. (l = T + 34)
Cykeln var 45 000 kr billigare än Bilen. (C = B - 45 000)
Helen var 4 år äldre än Pia. (H = P + 4)

X gånger fler
Det finns dubbelt så många pingviner som sjölejon. (P = 2S)
Päronen var 4 gånger fler än Äpplen. (P = 4Ä)
Ola har lika många systrar som bröder. (S = B)

X gånger färre
Katarina är hälften så gammal som Fredrik. (K = F/2)
Ett äpple väger en tredjedel av en melon. (ä = M/3)

Reduktion med bråk
Antalet småbåtar motsvarar 3/4 av totala antalet fartyg. (s = 3/4fF
Anna, Pia och Bo hade tillsammans hälften så många kulor som Jan (A + P + B = 1/2J)
Antalet flickor och pojkar blev lika många när antalet flickor reducerades med hälften. (1/2fF = P)

 

Ekvationsformuleringar som ofta återkommer på NOG

De flesta ekvationsuppgifter är strukturerade ungefär så här:
Om... (något händer).... blir, händer, återstår....(något annat).

Ex.
Om antalet personer i kön dubblas så blir det 8 stycken. (2K = 8)
Om Kalle lämnar tillbaka hälften av pengarna så återstår 38 kr (p / 2 = 38)
Om Jane tar 3 godisar till har hon lika många som Urban. (J + 3 = U)
Om man reducerar antalet mogna potatisar med 1/4, så blir det resterande antalet mogna potatisar dubbelt så många som de omogna. (3/4 m = 2o)

 

Geometri

Ordet geometri kommer av två grekiska ord som betyder jord och mäta. Du måste kunna ta ut arean, diametern, radien etc från cirklar, trianglar, rektanglar, klot, kuber, parallellogram, fyrkanter m.m.

Geometrisk figur

 

 

Vinklar

Två vinkelben som går ihop i en punkt, vinkelspetsen. Du måste känna till grunderna för vinklar i trianglar och rektanglar, bland annat.

Vinkelbild

 

Index

Index är ett tal som jämförs med ett bastal som vanligen är 100. Ett exempel på ett index är Konsumentprisindex, som visar hur konsumentpriserna på en grupp varor och tjänster förändras.

 

Sannolikhetslära

Har att göra med sannolikheten att något ska inträffa – till exempel att du  kommer att slå två sexor i rad eller att du kommer att skriva full pott på högskoleprovet. Du måste kunna grunderna i sannolikhetslära för att få ett bra resultat på NOG.

Tärningar

 

 

Bråk och procent

Du måste förstå sambandet mellan bråk och procent. I DTK guiden ingår en snabb överblick över förenklingar du kan göra när du räknar med bråk. Se DTK avsnittet Matematiska Grundkunskaper (länk).

 

Medelvärde och median

Medelvärde och median är verkligen matematiska baskunskapet men de tål att repeteras här. Föreställ dig att det finns 20 elever i en klass och att alla skriver ett prov. 3 elever får 5 i betyg, 8 elever får 4 i betyg, 4 elever får 3 i betyg och 5 elever får en tvåa. Medelresultatet får du genom att multiplicera 3 med 5, 8 med 4, 4 med 3 och 5 med 2. Addera resultaten och dela totalen med antalet elever (20).

Median är den mittersta observationen om antalet observationer är udda och medelvärdet av de två mittersta observationerna om antalet observationer är jämnt. I det här fallet blir alltså median 4 eftersom de två mittersta observationerna är 4.

 

Sträckor, hastigheter och tid

Här kan du förbättra dig mycket genom rätt övning. Grundformeln som du måste kunna är:


Sträckan = hastigheten * tiden

 

Volym

Du måste lära dig hur man räknar ut volymen för vissa grundkoncept såsom cylindrar, rätblock och pyramider.

 

 

 

Lösningstekniker och smarta tips

Lösningsteknik

 1. Börja med att läsa påstående 1 utan att tjuvikika på påstående 2.

 2. Var mycket noggrann med att inte lägga till eller dra av information.

 3. Ställ upp en ekvation, ofta kan det hjälpa dig att förstå om informationen du fått är tillräcklig för att lösa frågan.

 4. Markera ditt svar om påstående 1 räcker genom att göra ett R för rätt eller ett V för fel.

 5. Läs påstående 2 och täck nu över påstående 1.

 6. När du hittat lösningen på påstående 2: svara

Exempel:

Maria har en korg som innehåller frukt. Hur många frukter i korgen är inte äpplen eller päron?

(1)    Hälften av de totalt 26 frukterna i korgen är päron.

(2)   Det finns 3 äpplen färre än det finns päron.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Börja med att täcka över påstående 2. Från påstående 1 vet du att hälften av 26 frukter är päron, men eftersom du inte vet hur många som är äpplen så kan du omöjligt få fram hur många övriga frukter som finns. Markera därför påstående 1 med ett V för att komma ihåg att informationen inte räckte.

Täck nu över påstående 1 och läs påstående 2. Med den här informationen vet du bara att det finns tre päron fler än äpplen, men påståendet räcker inte för att säga hur många övriga frukter det finns i korgen. Gör därför ett V till vänster om påståendet för att markera att det i sig inte gav något svar.

Nu vet du att lösningen är antingen C eller E. Pröva nu att lägga ihop informationen från de två påståendena. Eftersom hälften av 26 frukter är päron, vet vi att det finns 13 sådana. Om det finns 3 äpplen färre än det finns päron så måste det finnas 10 äpplen. Det finns alltså 3 övriga frukter. Om man kan kombinera de två påståendena så kan man lösa frågan. Markera C i svarshäftet.

 

Smarta tips

 • Lär dig all matte som gåtts igenom i det här stycket. Utan kunskap om vissa formler så kan du på max skriva 15-16 poäng på NOG.

 • Räkna aldrig ut svaret på en fråga – det är bara tidsödande! Gör precis vad som behövs för att svara på frågan, inget mer.

 • Fastna inte på en uppgift utan gå hellre vidare och återkom om du har tid.

 • Var noga med att inte läsa in information i texten som inte finns.

 • Öva hemma och gör dig bekväm med att lösa NOG frågor.

 • Förbered dig väl, så ska det NOG gå bra!