Smarta Tips

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smarta tips inför högskoleprovet www.provtips.com
Hem    Förberedelser    Praktisk info    DTK    NOG    XYZ    KVA    LÄS    ELF    ORD    MEK    Provdagen    Kontakt

Praktisk information

 

När kan jag skriva högskoleprovet?

Högskoleprovet skrivs två gånger per år – på våren och på hösten och sker alltid på en lördag. Datumen för sista anmälningsdag är samma varje år: 15 februari och 15 september.

  Provdag Sista anmälningsdag
Vår 2018 14 april 1 februari
Höst 2018 21 optober 3 september

 

Vad kostar det?

Det kostar 450 kronor att skriva Högskoleprovet.


Var kan jag skriva det?

Här finns en lista över de ställen där du kan skriva provet: : - Provställen


Hur anmäler jag mig?

Du går in på sidan Anmälan till högskoleprovet  och betalar in de 350 kronorna samt anger det universitet eller den högskola där du vill skriva provet. Detta behöver inte vara samma universitet som du sedan tänker ansöka till.


Kan alla skriva högskoleprovet?

Det finns inga åldersgränser när det gäller högskoleprovet. Du behöver heller inte vara svensk medborgare för att få göra det. Däremot måste du först kolla att du har den behörighet som krävs för att söka in till det universitet där du vill studera. Det gör du på sidan Behörighetkontroll


Kommer jag in på vilken utbildning som helst om jag får bra betyg på provet?

Ja, om du har den behörighet som krävs. Se adressen ovan för att kontrollera om du har behörighet.


Vad är max, min och medelresultaten på provet?

Maxresultatet på provet är 2,0 och minimum är förstås 0. Medelresultatet för provet hösten 2006 var 0,93 på våren och 0,92 på hösten.


När får jag mitt resultat?

Du får ditt resultat ca fyra veckor efter skrivningen. Svaren på provets frågor publiceras dock på www.studera.nu och på Text-Tv några timmar efter att provet avslutas så att du kan räkna ut ungefär vart du hamnar.


Ger arbetslivserfarenhet påslag på resultatet?

Tidigare var det så att om du hade arbetat halvtid eller mer under minst fem år fick du lägga till 0,5 poäng till ditt högskoleprovsresultat. Denna möjlighet finns dock inte längre.


Kan jag skriva provet utomlands?

Ja, men om du bor utomlands kan du aldrig göra Högskoleprovet på svenska ambassader eller konsulat, utan enbart på vid vissa svenska skolor inom Europa. Högskoleprovet utomlands är exakt samma prov som det ordinarie högskoleprovet och ges samma dagar.


Kan man söka till universitet med enbart högskoleprovsresultat eller läggs det ihop med mina gymasiebetyg?

Resultatet från högskoleprovet läggs inte ihop med gymnasiebetygen. Om man har gjort högskoleprovet placeras istället i ytterligare en urvalsgrupp. Om du har både gymnasiebetyg och resultat från högskoleprovet konkurrerar du i båda urvalsgrupperna. Således påverkar inte dina gymnasiebetyg ditt resultat från högskoleprovet överhuvudtaget.


Behöver jag vidta någon någon åtgärd för att visa mitt högskoleprovsresultat när jag söker in till universitetet?

Nej, verket för högskoleservice (VHS) för omedelbart in ditt resultat i sitt register och du söker därmed automatiskt alltid in via Högskoleprovets urvalsgrupp. Om du förbättrar ditt resultat på Högskoleprovet uppdateras detta automatiskt via VHS och du behöver inte göra någon komplettering. 

 

Var kan jag få mer information om ansökningsproceduren?

VHS Talsvar är alltid öppet. Deras nummer: 08 -545 515 45. De har dessutom receptionister som kan hjälpa dig under dagtid!


Hur görs Högskoleprovet

För närvarande är cirka 15 personer anställda, på hel- eller deltid, inom högskoleprovsverksamheten i Umeå. Framställningen av ett reguljärt högskoleprov tar upp till två år, från det att det första uppgiftsförslaget läggs fram till dess att provet går i tryck. Till varje provtillfälle konstrueras ett helt nytt prov. Varje uppgift prövas ut minst en gång på cirka 2 000 reguljära provdeltagare innan den får ingå i en slutlig provversion. Dessutom granskas varje uppgift av ett antal ämnes- och språkexperter både före och efter utprövning. Cirka ett år före varje provtillfälle granskas ett förslag till reguljärt prov av experter på ämnesinnehåll, språk och testteori. Varje uppgift som ingår i en slutgiltig provversion har granskats och godkänts av ett tiotal personer.