Smarta Tips

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smarta tips inför högskoleprovet www.provtips.com
Hem    Förberedelser    Praktisk info    DTK    NOG    XYZ    KVA    LÄS    ELF    ORD    MEK    Provdagen    Kontakt

XYZ – Matematik

På det nya delprovet XYZ finns 24 frågor och man har ungefär en minut per uppgift på sig att besvara frågor om ekvationer eller matematisk problemlösning. Man får fyra alternativ till varje uppgift. Här är en exempeluppgift från Högskoleverkets övningsprov.

Medelvärdet av tio tal är 0. Ett av talen är –5. Vad är summan av de övriga nio talen?

A –5
B 0
C 5
D 10

På XYZ krävs logiskt tänkande och vissa matematiska kunskaper inom aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik.

Precis som på de andra matematiska delproven kan man använda uteslutningsmetoden för att se vilket som är rätt svar. Man bör börja med en uppskattning om vad som bör vara rätt. Sedan kan man se vilket av alternativen som ligger närmast.

Ungefär samma kunskaper krävs på XYX som på delprovet NOG. Dvs grundläggande matematiska kunskaper. Att lära sig snabbräkning är också till hjälp. Dessutom är det bra att kunna viktiga matematiska begrepp.